> Home
Is brandbeveiliging noodzakelijk?
Brandbeveiliging is natuurlijk van belang, er zijn in het verleden te veel rampen gebeurd waarbij het maatschappelijke en economische leed nagenoeg niet te overzien was.

De overheid wordt steeds vaker aangesproken op hun verantwoording in het bouwproces, met name wordt er streng gecontroleerd op brandveiligheid. Verzekeraars bekijken uit het oogpunt van de verzekeringsmaatschappij wat de te dekken risico’s zijn.

Aan de hand van deze risico inventarisatie kunt u kiezen of dat er maatregelen worden getroffen of dat u meer premies gaat betalen, of erger dat u onverzekerd bent bij brand. Brandbeveiliging is van belang, maatschappelijk gezien is er brandbeveiliging voor mens en dier. Economisch is deze van belang, voor uw bedrijfsvoering. Deze bedrijfsschade heeft vervolgens weer een directe relatie met het maatschappelijke belang.

Voor ABBS geldt één belang, uw belang. Met onze deskundige hulp terzijde verzorgen wij voor u installaties welke een maximaal rendement behalen op uw belang, op een economisch verantwoordde wijze.